توربین بادی

توربین بادی با شکل و شمایلی متفاوت اما راندمانی بیشتر

این توربین بادی عجیب توسط شرکت SheerWind مستقر در مینه‌سوتا راه‌اندازی …

ادامه مطلب