آموزش آلمانی

آموزش زبان آلمانی درس 3: صرف فعل Sein و Kommen

در بحث قبلی در مورد ضمایر آلمانی صحبت کردیم و همزمان …

ادامه مطلب
آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی درس 2: ضمایر آلمانی

در درس اول آموزش زبان آلمانی به الفبای آن پرداختیم و …

ادامه مطلب
آموزش آلمانی

آموزش زبان آلمانی درس 1: الفبای آلمانی

همانطور که گفته‌ بودیم، قصد داریم آموزش زبان آلمانی را از …

ادامه مطلب