درباره سایت

درباره سایت

درباره ما

این روزها، به مهارت‌های مناسب حضور در بازار کار و یا متناسب با رشته تحصیلی، در دانشگاه‌ها کمتر اهمیت داده می‌شود. مدتی بود در فکر فراهم کردن شرایطی برای آموزش جامع و در عین حال با هزینه مناسب برای مهندسان مکانیک و یا تمام آنهایی که به طراحی مهندسی علاقه دارند، بودم و در نهایت وبسایت "جمعیت مهندسان مکانیک ایران" شکل گرفت.

علی شیرعلی بیک
0

بازدیدکننده روزانه

0

بازدید صفحه در ماه

0

شبکه‌های اجتماعی