آموزش زبان آلمانی درس 4: صرف فعل‌ها

آلمانی

در زبان آلمانی، همانند فارسی افعال باید صرف شوند. این صرف فعل کمی باعث بیشتر شدن پیچیدگی این زبان می‌شود. همانند اکثر زبان‌ها افعال با قاعده و بی قاعده در زبان آلمانی با حالات مختلف صرف می‌شود که امروز به بررسی نحوه صرف افعال می‌پردازیم و فراموش نکنید که در درس قبل با صرف فعل‌های Sein و Kommen آشنا شدیم.

بیشتر بخوانید: آموزش زبان آلمانی درس 3: صرف فعل Sein و Kommen

در انتهای افعال آلمانی معمولا شما en را می‌بینید که با حذف این 2 حرف به پایه فعل دست می‌یابید.

  • Kommen > komm
  • heißen > heiß
  • sagen > sag
  • wohnen > wohn
  • machen > mach

حالا هر ضمیر نشانه مخصوص خود را دارد که با اضافه کردن آن به انتهای پایه فعل اصلی، فعل صرف شده در اختیار شما قرار می‌گیرد. در زبان آلمانی به این نشانه‌ها Endung می‌گویند.

برای آشنایی با صوت کلمات آلمانی نوشته شده می‌توانید از مترجم گوگل استفاده کنید.

در جدول زیر می‌توانی نشانه‌ها یا Endung های ضمایر آلمانی را ببیمید.

پسوند  Endung
معنای ضمیر ضمیر شخصی (آلمانی)
-e من (اول شخص مفرد)  ich
-st تو (دوم شخص مفرد)  du
-t او (سوم شخص مفرد/ مذکر)  er
-t او (سوم شخص مفرد/ مونث)  sie
-t او (سوم شخص مفرد/ خنثی)  es
-en ما (اول شخص جمع)  wir
-t شما (دوم شخص جمع)  ihr
-en آنها (سوم شخص جمع)  sie

حال برای آشنایی بهتر با صرف فعل‌ها، bringen به معنی “آوردن” را در زمان حال صرف می کنیم. با حذف –en از انتهای فعل به بن آن یعنی bring می رسیم.

ich bringe  = من می‌اورم

du bringst = تو می آوری

er/sie/es bringt  = او می آورد.

wir bringen   = ما می آوریم

ihr bringt  = شما می آورید

sie bringen  = آنها می آورند

حالا که با صرف یک فعل آشنا شدیم، بد نیست به سراغ افعال دیگری برویم و با مهمترین آنها آشنا شویم.

صرف فعل آلمانی warten به معنای “صبر کردن”

ich warte
du wartest
er/sie/es wartet
wir warten
ihr wartet
sie/Sie warten

نکته مهم: اگر با حذف en از آخر فعل، حرف t باقی می‌ماند، همانند wart باید برای حالت دوم شخص مفرد از نشانه est و سوم شخص مفرد از نشانه et استفاده کنیم. به صرف فعل زیر دقت کنید:

صرف فعل آلمانی arbeiten به معنای ” کار کردن”

ich arbeite
du arbeitest
er/sie/es arbeitet
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie/Sie arbeiten

در درس‌های آینده با صرف افعال بی‌قاعده آَنا خواهیم شد.

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.